Promoció de l'ús

Informació per a emprenedors

Informem les oficines i els departaments dels ajuntaments i consells comarcals que fan formació sobre tràmits, subvencions, etc. a emprenedors i gestionen llicències d’obertura d'establiments perquè donin informació de legislació lingüística (Codi de consum) i dels serveis del CPNL (assessorament lingüístic i formació).

Llocs web imprescindibles:

Última actualització: 13/03/20