Presentació

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una administració pública formada per la Generalitat de Catalunya i 135 administracions públiques que té l'objectiu de facilitar el coneixement del català i afavorir-ne l'ús en tots els àmbits. El CPNL disposa d'una xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüística (CNL) i 146 punts d'atenció.

El CNL Roses, amb seu a Sant Feliu de Llobregat, comprèn els municipis d'Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. L'Ajuntament de Sant Feliu és membre fundador del Consorci per a la Normalització Lingüística.

El Consell de Centre

El Consell de Centre és l'òrgan de direcció de l'àmbit territorial del CNL Roses. Es reuneix ordinàriament tres cops l'any a fi d'aprovar el pressupost, el projecte anual d'activitats i la memòria de l'any anterior, i de fer el seguiment de les actuacions del CNL.

Sr. Manel Martínez Díaz
President i representant de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Sra. Flavia Reina Fajardo
Representant de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Sra. Maribel Aguilera Mulero
Representant de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Sra. Marta Alarcón Puerto
Representant de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Sra. Núria Ros Baldominos
Representant de l'Ajuntament de Sant Joan Despí

Sr. Just Fosalva Sanjuan
Representant de l'Ajuntament de Sant Just Desvern

Sra. Marta Xirinachs Codina
Representant de la Direcció General de Política Lingüística

Sra. Ana Lorente Gall
Representant del Departament d'Eduació

Sra. Núria Soriano Badell
Directora del Centre de Normalització Lingüística Roses

Sr. Eduard Vidal Rosselló
Representant personal CNL Roses

Sr. Pere Martí i Guasch
Secretari Consell CNL Roses