Presentació

Lliçó Inaugural CNL l'Hospitalet 2019

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una administració pública formada per la Generalitat de Catalunya i 135 administracions públiques que té l'objectiu de facilitar el coneixement del català i afavorir-ne l'ús en tots els àmbits. El CPNL disposa d'una xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüística (CNL) i 146 punts d'atenció.

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat és membre fundador del Consorci per a la Normalització Lingüística.

El CNL de l'Hospitalet, creat el 1989, abasta tot el municipi, és a dir 264.923 habitants, segons dades de l'Idescat (2019). El CNL té un Consell de Centre que és l’òrgan directiu format per una combinació de representats de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, el Departament d'Ensenyament, la Direcció General de Política Lingüística i la direcció i els treballadors del CNL de l’Hospitalet.