Inscripció als cursos de català d'abril-juny de 2024

Cursos de català

El mes d’abril s'obre la inscripció als cursos de català d’abril-juny del CNL de l'Hospitalet.

El mes d'abril s'obre la inscripció als cursos de català d'abril-juny del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet. S'oferiran cursos de català de tots els nivells excepte el C2. Els nivells Inicial, Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 3 tenen matrícula gratuïta. La inscripció s'organitzarà en dos torns:

  • Antics alumnes el dia 2 d’abril
  • Oberta a tothom els dies 3 i 4 d’abril

El tràmit de matriculació es pot fer en línia. Els interessats s'han d'adreçar a inscripcions.cpnl.cat. S'atendran presencialment o telefònicament els casos que no es puguin solucionar a través del web.

Per inscriure's cal determinar el nivell de català de l'alumne. Per fer-ho, si no s'ha estudiat mai cap curs al CPNL, cal aportar un certificat de català o bé fer una prova de nivell. Per a la inscripció d'abril, cal fer la sol·licitud de la prova abans del 20 de març. El resultat de la prova té una vigència de dos anys i no té valor de certificació oficial.

Si voleu més informació truqueu al 93 403 20 20 o consulteu:

cpnl.cat/lh
facebook.com/cnl.lh
@CNLlHospitalet

Els cursos de català organitzats pel CPNL segueixen els programes de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística. Els certificats de nivell que expedeix el Consorci tenen validesa oficial i correspondència amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR).

Vols compartir aquesta notícia?