Palafrugell

OFERTA DE CURSOS PRESENCIALS 2023-2024. SEGON TRIMESTRE (GENER-MARÇ)

Nivell Bàsic 

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen iniciar-se en la comprensió i l'expressió oral de la llengua catalana. S'hi treballen, principalment, les capacitats d'entendre el català i de parlar-lo.

Enllaç al programa

Bàsic 1 dilluns i dimecres de 9.15 a 11.15 h  del 08.01 al 13.03   100 % presencial 
Bàsic 2 dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 h del 09.01 al 14.03   100 % presencial
Bàsic 2 dilluns i dimecres  de 9.15 a 11.15 h del 08.01 al 13.03   100 % presencial 
Bàsic 3 dimarts i dijous de 17.00 a 19.00 h   del 09.01 al 14.03   100 % presencial 

També s’ofereixen cursos en línia asíncrons de tots els nivells (Elemental, Intermedi, Suficiència i Superior, és a dir, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües) treballant amb una plataforma Moodle, o síncrons, seguint les classes per videotrucada. Consulteu la informació aquí. 

 
 

Més informació

Dilluns de 9.00 a 14.00 h / dimarts de 9.00 a 13.30 h / dijous d'11.15 a 13.00 i de 17.00 a 18.30 h / divendres de 9.00 a 14.00 h a l'Oficina de Català de Palafrugell. Tel. 972 011 647  /  palafrugell@cpnl.cat  


Última actualització: 15/01/24