Palafrugell

OFERTA DE CURSOS PRESENCIALS 2023-2024. PRIMER TRIMESTRE (SETEMBRE-DESEMBRE)

Nivell Bàsic 

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen iniciar-se en la comprensió i l'expressió oral de la llengua catalana. S'hi treballen, principalment, les capacitats d'entendre el català i de parlar-lo.

Enllaç al programa

Bàsic 1 dilluns i dimecres de 9.15 a 11.15 h  del 20.09 al 04.12   100 % presencial 
Bàsic 1 dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 h del 21.09 al 05.12   100 % presencial
Bàsic 2 dimarts i dijous  de 9.15 a 11.15 h del 21.09 al 05.12   100 % presencial 
Bàsic 2 dimarts i dijous de 17.00 a 19.00 h   del 21.09 al 05.12   100 % presencial 

Nivell Elemental

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen consolidar i ampliar les habilitats orals (escoltar i parlar) i començar a desenvolupar les escrites (llegir i escriure), amb la finalitat que, en acabar el curs, puguin ampliar el seu camp d'acció en català a àmbits nous.

Elemental 1 dimarts i dijous de 15.00 a 17.00 h del 21.09 al 05.12   100 % presencial 

Enllaç al programa

També s’ofereixen cursos virtuals i en línia de tots els nivells (Elemental, Intermedi, Suficiència i Superior, és a dir, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües) treballant amb una plataforma Moodle; o en format virtual, seguint les classes per videotrucada. Consulteu la informació dels cursos en línia i virtuals aquí. 

 

Més informació

Dilluns de 9.00 a 14.00 h / dimarts de 9.00 a 13.30 h / dijous d'11.15 a 13.00 i de 17.00 a 18.30 h / divendres de 9.00 a 14.00 h a l'Oficina de Català de Palafrugell. Tel. 972 011 647  /  palafrugell@cpnl.cat  


Última actualització: 22/09/23