Els alumnes reben una sessió d’acolliment de SOAPI

Cursos de català

Es va fer a la Delegació de Sant Martí

Els alumnes d'un grup de bàsic 1 de la delegació de Sant Martí i 7 alumnes d'altres cursos d'entre bàsic 1, inicial per a xinesos i bàsic 2, han pogut assistir a la sessió informativa que l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Servei d'Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI), ofereix durant tot l'any. Els temes que s'hi han tractat han estat especialment:

  • Presentació de la ciutat de Barcelona, estructura territorial i administrativa.
  • Coneixement dels recursos i serveis essencials: salut, educació, serveis socials, etcètera.
  • Tràmits bàsics d'estrangeria: arrelament, renovacions, nacionalitat, etcètera.
  • Homologacions d'estudis.
  • Associacionisme, cultura, lleure.

També s’han tractat temes que els participants han demanat explícitament que volien tractar.

Finalment se'ls ha donat un certificat d'assistència a la sessió que els serà d'utilitat en alguns processos d'estrangeria.

Vols compartir aquesta notícia?