Presentació

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una administració pública formada per la Generalitat de Catalunya i 135 administracions públiques que té l'objectiu de facilitar el coneixement del català i afavorir-ne l'ús en tots els àmbits. El CPNL disposa d'una xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüística (CNL) i 146 punts d'atenció.

El CNL de Badalona i Sant Adrià, amb seu a Badalona, comprèn els municipis de Badalona i Sant Adrià de Besòs.

El Consell de Centre

El Consell de Centre és l'òrgan de direcció de l'àmbit territorial del CNL de Badalona i Sant Adrià. Es reuneix ordinàriament tres cops l'any a fi d'aprovar el pressupost, el projecte anual d'activitats i la memòria de l'any anterior, i de fer el seguiment de les actuacions del Centre de Normalització Lingüística.

El componen les persones següents:

Ajuntament de Badalona:

Sra. Amanda Feria
Presidenta del Consell de Centre i regidora de l’Àrea de Cultura, Educació i Joventut

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs:

Sr. Fermín Rodríguez
Vicepresident del Consell de Centre i Cap del Servei d'Activitats Ciutadanes i Educació

Generalitat de Catalunya

Sr. Anton Ferret
Cap del Servei d'Informació, Difusió i Estudis de la Direcció General de Política Lingüística

Sra. Neus Llibre
Assessora LIC del Departament d'Ensenyament

Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià

Sra. Natàlia Tomàs
Directora del CNL

Sra. Anna Torrent
Representant dels treballadors del CNL

Sra. Silvana Casal
Secretària

[Novembre 2020]