Protecció de dades

Des del 25 de maig de 2018 és d'aplicació el nou Reglament General de Protecció De dades, que comporta canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

Quins són els tractaments de dades que fa el Consorci.

Quins són i com exercir-los.

Novetats, textos normatius, documentació, preguntes freqüents, etc.

Responsabilitat, finalitat, destinataris, drets, vies de reclamació, etc.

Què és el/la DPD i com contactar-hi.