Promoció de l'ús

Pràctiques lingüístiques

Des de l’any 2017, i de manera progressiva, el CPNL ha anat implantant pràctiques lingüístiques en l’activitat d’ensenyament. Actualment, tots els alumnes del curs Bàsic 3 realitzen com a tasca del curs, però fora de l'aula i sense el suport directe del docent, pràctiques lingüístiques en els establiments col·laboradors del Voluntariat per la llengua.

Els més de 4.000 establiments que col·laboren amb el VxL són establiments compromesos a parlar en català amb qualsevol persona que se'ls adreci en aquesta llengua i, per tant, ajuden els aprenents a guanyar fluïdesa en situacions quotidianes.

Les pràctiques lingüístiques són un exercici rellevant perquè els aprenents, a més de practicar la conversa en contextos reals, estableixen vincles i relacions en català, amb la qual cosa l’hàbit dels aprenents per usar el català s'estén a nous interlocutors de la seva xarxa social.