Més de 5.000 persones obtenen el certificat de coneixement de català

CNL d'Osona

CPNL

Ja s'han publicat les qualificacions de tots els nivells de les proves de català d'aquest any

La convocatòria d'aquest any ha assolit la xifra més alta d'examinands (8.306) i d'aprovats (5.731)

Les proves per a l'obtenció d'un certificat de coneixement del català de la Secretaria de Política Lingüística han assolit en la convocatòria d'aquest any unes xifres de rècord, amb 8.306 persones que han fet els exàmens i 5.731 que els han aprovat.

En les proves dels nivells més avançats, el nombre de presentats és molt superior que en les proves dels nivells inicials: 258 (A2), 239 (B1), 392 (B2), 2048 (C1) i 5.369 (C2). Els percentatges d'aprovats dels diversos nivells son semblants als de l'any anterior: 76,36% (A2), 68,62% (B1), 77,55% (B2), 41,26% (C1) i 78.62% (C2).

Els resultats de la convocatòria d'aquest any per al C2 són molt semblants als de l'edició anterior: dels gairebé 7.000 inscrits, s'hi han presentat 5.369, dels quals han aprovat 4.221, és a dir el 78.62%. Això marca una clara continuïtat respecte les dades de l'any 2022, que hi va haver 4.197 aprovats (78,98%) dels 5.314 que s'hi havien presentat.

Tal i com estava previst, les qualificacions de les proves realitzades durant els mesos d'abril, maig i juny es van publicar el 7 de setembre. Els inscrits han rebut comunicacions personals amb la puntuació i la qualificació obtingudes. La convocatòria d'aquest any ha recuperat el calendari habitual, després de l'excepcionalitat de la convocatòria anterior que havia triplicat la demanda per al nivell C2. Es preveu que el proper període d'inscripcions comenci al gener de 2024.

La Secretaria de Política Lingüística avalua els coneixements de llengua catalana d'acord amb els estàndards d'avaluació de llengües dels organismes europeus, i els nivells de competència que certifica es corresponen amb els del Marc europeu comú de referència del Consell d'Europa, instrument de consens i garant de qualitat en els processos d'ensenyament i aprenentatge arreu d'Europa. La Secretaria de Política Lingüística convoca cada any proves dels cinc nivells del Marc: nivell bàsic (A2), nivell elemental (B1), nivell intermedi (B2), nivell de suficiència (C1) i nivell superior (C2).

Vols compartir aquesta notícia?