Els aprenents de català de Vilanova i la Geltrú han fet 242 pràctiques lingüístiques als establiments col·laboradors

CNL de l'Alt Penedès i el Garraf

Voluntariat per la llengua, De la competència a l'ús

Durant el primer semestre de 2023 han fet pràctiques 85 alumnes del Servei de Català i de l'Escola d'Adults, que han visitat 26 comerços

Com a activitat complementària dels cursos orals del primer i del segon trimestre d'enguany, els aprenents de català de la capital del Garraf han fet pràctiques lingüístiques en els establiments col·laboradors en el VxL, que pretén facilitar l'ús del català entre la clientela i el personal que atén el públic.

Català en un context real

Gràcies a la complicitat de la xarxa d'establiments col·laboradors -compromesos a fer la primera atenció als clients en català i a mantenir aquesta llengua amb els nous parlants de català-, els aprenents del Servei de Català del Garraf i Vilanova i la Geltrú han posat en pràctica els seus coneixements de català fora de l'aula. Al primer trimestre van participar en aquesta activitat 8 alumnes de l'Escola d'Adults Teresa Mañé.

En concret, les pràctiques de compra es proposen als alumnes que tenen un nivell de llengua oral encara no consolidat amb la idea que aquesta activitat els serveixi d'estímul per usar el català en un context real quotidià. Hi participen aprenents dels cursos de bàsic 2 i bàsic 3 (A2 del Marc Europeu Comú de Referència -MERC-) i també d'elemental 1, 2 i 3 (B1 del MERC).

Treball en xarxa

La xarxa d'establiments adherits al programa Voluntariat per la llengua i que participen en aquesta iniciativa són d'àmbits diversos: parades d'alimentació dels mercats municipals; establiments de venda de pa, de roba, de material esportiu, de premsa, de llibres, de sabates, de material òptic, de vins i caves, i, fins i tot, serveis immobiliaris.

En les edicions del primer semestre els alumnes han visitat els 26 punts de venda que col·laboren en aquesta iniciativa. Les adreces de tots aquests establiments les podeu consultar a /xarxa/cnlaltpenedes/vxl/establiments/

Llegums Xufré Aviram Germans Bayarri
Edicions trimestrals

Aquesta activitat es proposa als alumnes dels cursos orals que s'organitzen cada trimestre. Per tant, durant el 2023 s'han organitzat, de moment, dues edicions de les pràctiques lingüístiques: una per al primer trimestre, al mes de març, en què hi van participar 36 alumnes, que van fer 97 visites als EC, i una altra per al segon trimestre, al mes de maig, amb 49 alumnes i 145 pràctiques. A la tardor se n'organitzarà una altra edició.

Valoracions

Tant els alumnes com els establiments valoren positivament aquesta experiència, no solament pel que fa a la part lingüística sinó també a la relació que s'estableix durant les converses. Pel que fa a les valoracions dels dependents dels establiments que han atès els alumnes practicants, ens mostren que han atès generalment només en català els alumnes, els quals majoritàriament encara s'expressaven en català amb alguna dificultat segons la valoració recollida pels mateixos comerciants.

Notícia relacionada

Els aprenents de català de Vilanova i la Geltrú van fer 250 pràctiques lingüístiques als establiments col·laboradors el 2022: /xarxa/cnlaltpenedes/noticies/29254/els-aprenents-de-catala-de-vilanova-i-la-geltru-van-fer-250-practiques-linguistiques-als-establiments-col-laboradors-el-2022

Vols compartir aquesta notícia?