Publicació dels guanyadors del concurs 1, 2, 3 pica parada

Ús professional > Ofercat > Plans Ofercat

Concurs lingüístic a les parades dels mercats municipals.

Mercats municipals de la Independència i de Sant Pere
Terrassa

A les 12.00 h

Vols compartir aquest acte?