Matriculació preferent a cursos

Cursos de català

Dia de matriculació per a l’alumnat

Terrassa

A les 10.00 h

Vols compartir aquest acte?