Acte de presentació de la campanya "Provem-ho en català"

CPNL > SPL > Campanyes, CPNL > SPL > Difusió

Amb un to alegre i proper, la finalitat de la campanya és modificar actituds lingüístiques i incrementar l'ús de la llengua catalana entre la ciutadania.

Els objectius de la campanya són tres: reforçar els valors de cohesió i tolerància associats a la llengua catalana perquè tots els ciutadans, la percebin com una llengua compartida, motivar els ciutadans per tal que facin petits gestos d'increment d'ús, i reduir els prejudicis sobre la llengua de l'interlocutor a partir del seu aspecte o ocupació.

Plaça Crist Rei
Manresa

A les 10.00 h

Vols compartir aquest acte?