Juga-te-la als cursos de català de la Garriga

Cursos de català > Coordinació de cursos

“Juga-te-la” és el nom del joc de taula que han creat els alumnes dels cursos de català de la Garriga. 

En parelles, han elaborat les proves que hauran de superar per arribar al final del taulell. Han treballat proves de lèxic, de gramàtica i d’expressió oral, per practicar indivualment i també en parella, perquè han pensat pràctiques de conversa.

Ara que ja tenim totes les proves, serà una bona pràctica dels conceptes que han treballat durant l’etapa del nivell bàsic.

c. Negociant, 79
Garriga

Vols compartir aquest acte?