Sessions de sensibilització lingüística per al personal de l'Ajuntament de la Bisbal

Ús professional > Accions de sensibilització

Els dimecres 7 i 14 de juny tindran lloc dos tallers de sensibilització per al personal de l'Ajuntament; la primera sessió anirà adreçada als caps d'àrea i la segona sessió anirà adreçada a la resta del personal. Aquestes sessions es fan amb la finalitat de sensibilitzar el personal de l'Ajuntament de la Bisbal de la importància de parlar, d'entrada, en català i no canviar de llengua en funció de l'usuari que atenen.

Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
La Bisbal d'Empordà

A les 10.00 h

Vols compartir aquest acte?