Presentació del Pacte Municipal per la Llengua de Granollers

Ús professional > Accions de sensibilització > Ens públics

L'Ajuntament de Granollers organitza aquest acte per presentar públicament el Pacte Municipal per la Llengua de Granollers (PMLG), fruit de la participació ciutadana.

Aquest acord ha estat impulsat per l'Ajuntament a través de la Comissió per al Pacte Municipal de Llengua de Granollers (PMLG), creada el dia 6 de setembre de 2022, amb l'objectiu d'arribar a un consens de ciutat per fer que el català sigui la llengua de convivència de la ciutat i impulsar-ne l'ús social en tots els àmbits. Està formada per un representant de cada partit polític amb representació a l'Ajuntament, els regidors d'Educació, Acollida, Promoció Econòmica i Joventut, una representant d'Òmnium Cultural, una TNL del SLC de Granollers (Consorci Per a la Normalització Lingüística) i una tècnica LIC del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

En l'elaboració del PMLG, hi han participat més de 100 persones, vinculades a diferents sectors i organitzacions del municipi, que han debatut en diferents taules de debat per trobar propostes per fer créixer l'ús del català a la ciutat.

Carrer d'Anselm Clavé, 40-42
Granollers

A les 18.00 h

Vols compartir aquest acte?