Celebració del Dia Internacional de la llengua materna

Activitats complementàries > Activitats culturals

Acte anual de celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna, que duu per títol

«L'aire, l'aigua, el foc i la terra als noms de lloc del món»,

organitzat en el marc del Ple pel Català al Camp de Tarragona.

Carrer Major, 14
Tarragona

A les 18.30 h

Vols compartir aquest acte?