Inscripció a les proves dels certificats de nivell C2 de la Secretaria de Política Lingüística

CPNL > SPL

Període de presentació de sol·licituds

  • Certificat de nivell superior (C2): del 23 de gener al 2 de febrer
  • Certificats de nivells bàsic (A2), nivell elemental (B1), nivell intermedi (B2) i nivell de suficiència (C1): del 9 al 21 de febrer.

Previsió de les dates d'examen escrit

  • Certificat de nivell bàsic (A2): 10 de juny de 2023
  • Certificat de nivell elemental (B1): 27 de maig de 2023
  • Certificat de nivell intermedi (B2): 13 de maig de 2023
  • Certificat de nivell de suficiència (C1): 20 de maig de 2023
  • Certificat de nivell superior (C2): 22 d'abril de 2023

Tota la informació aquí.

Reus i altres

Vols compartir aquest acte?