Lloc i hora de la prova escrita del certificat de nivell superior (C2) de la Secretaria de Política Lingüística

CPNL > SPL

Notificació del lloc i hora de la prova escrita del certificat de nivell superior (C2):
 

https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/certificats_de_catala/arxius/2022-C2-prova-escrita.pdf

Facultat d'Economia i Empresa URV, Campus Bellissens. Av. de la Universitat, 1
Reus

A les 08.30 h

Vols compartir aquest acte?