Els alumnes de català fan la ruta del carrer de Montmeló per conèixer el poble

Activitats complementàries > Coneixement de l'entorn

El tècnic de patrimoni històric de Montmeló organitza una sortida per als alumnes de català a fi de conèixer el poble, principalment el carrer Major. A través d'algunes imatges impreses mostrarà els orígens del poble i com s'ha anat transformant en aquest poble de més de vuit mil habitants.

carrer Major
Montmeló

A les 10.00 h

Vols compartir aquest acte?