Alumnes de Ripollet presenten als companys els llibres que han llegit

Llengua i cultura > Foment de la lectura

El dimecres 9 de març al matí alumnes de català elemental de Ripollet participaran en un club de lectura especial: presentaran als seus companys el llibre que han llegit durant el curs.

A començament de trimestre els alumnes del curs van escollir un llibre de lectura fàcil que els interessés de tots els que hi ha a l'Oficina de Català de Ripollet i durant el trimestre l'han llegit, fixant-se en els diferents personatges i parant atenció a les paraules noves que descobreixen. Entre les novel·les triades hi ha versions de lectura fàcil de L'Odissea, Mar i Cel, Seny i sentiment o Tristany i Isolda, entre d'altres.

Quan s'estigui a punt d'acabar el trimestre, cadascú presentarà als companys el llibre que ha llegit. Explicarà breument de què tracta, dirà si li ha agradat o no i si el recomana, parlarà del personatge amb el qual s'hagi sentit més identificat i explicarà als companys quines paraules noves ha après durant la lectura del llibre.

Oficina de Català
Ripollet

A les 10.30 h

Vols compartir aquest acte?