L'Estenedor 153, gener 2019

L'Estenedor - El Vallès Oriental

Publicació electrònica

L'Estenedor 153

Consultes

L'any tirurany. L'any xeix. Posar-se al dia. Primera Divisió Nacional. Fanzín. Postconsum o *post-consum? Ocupabilitat. Acapte de sang. Acta de vídeo.

Expressions Cafarnaüm. Tenir la roba (la pell) a l'estenedor.

L'endevinalla

Què vol dir gebre?

Rafael Ferran i Montserrat Pocurull

Vols compartir aquesta publicació?