L'Estenedor 138, setembre de 2017 (actualització 2021)

Especials de L'Estenedor

Publicació electrònica

L'Estenedor 138

Especial novetats ortogràfiques

Accents diacrítics. Paraules compostes (-s inicial). Doble erra. Guionet. L'+a ‛no‛. Sense dièresi

L'endevinalla Què vol dir bleda-rave?

Webs

Ortografia catalana [en línia]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, maig 2017

http://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf

Modificacions en les entrades del DIEC2

http://www.iec.cat/llengua/documents/ORTOGRAFIA-Modificacions%20entrades%20DIEC2.pdf

Novetats de l'Ortografia catalanaa Resum elaborat per Josep M. Mestres i Laia Campamà,

Servei de Correcció Lingüística de l'IEC.

http://criteria.espais.iec.cat/files/2017/02/9-4-6_Novetats-de-l-Ortografia-catalana-20170131-quinquies.pdf

Actualització del document de 2021

Rafael Ferran i Montserrat Pocurull

Vols compartir aquesta publicació?