L'Estenedor 135, maig 2017

L'Estenedor - El Vallès Oriental

Publicació electrònica

L'Estenedor 135

Ser més conegut que la ruda

Consultes

Taula de maig. A l'estil de i no pas *al toque de. Garrí fregit i no pas *cochifrito. Estacamací, estacamaquí. Llaurador o lliurador (eina). Magdaleneria. Panel. Tintatge de vidres i no pas *de llunes. Superaliment i no pas *superfood. Traçar o plotejar. Escaneig a un fitxer i no pas *scan-to-file. Enquadernació Channel. Enquadernació d'espiral doble. Pugó.

L'endevinalla Què vol dir marduix?

Webs

Pòster de les Plantes aromàtiques i remeieres dels Països Catalans 

Sabíeu que a Mallorca i a l'illa de s'Estenedor? Podeu trobar tots els topònims de les Illes Balears en el  Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears (NOTIB) http://notib.recerca.iec.cat/ Els noms inclosos al NOTIB van acompanyats d'una mostra de georeferència del topònim i l'enregistrament sonor.

Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/territori-i-urbanisme/cartografia/nomenclator_oficial_de_toponimia_de_catalunya/

Rafael Ferran i Montserrat Pocurull

Vols compartir aquesta publicació?