L'Estenedor 105 - Octubre 2013

L'Estenedor - El Vallès Oriental

Publicació electrònica

L'Estenedor 105


 

Mollet estrena una zona d’escalada de blocs
Escalada. Bloc. Rocòdrom.
El món agrari a Mollet
Cercapous. Esclopet. Esclafallits.
L’endevinalla Què significa ser de can Fanga?
Enllaços web on trobareu el terme bloc en l’àmbit de les competicions esportives.
Diccionari en línia Noms de plantes, TERMCAT, que permet ampliar la informació de l’exposició “Terminologia i variació geolingüística en els noms populars de les plantes”.

Glòria Arimon i Montserrat Pocurull

Vols compartir aquesta publicació?