Més de 90 comerços del Vallès Oriental col·laboren amb l’aprenentatge del català

Cursos de català, Voluntariat per la llengua

Els alumnes dels cursos del nivell Bàsic 3 fan les pràctiques lingüístiques reals en alguns comerços adherits al Voluntariat per la llengua de la comarca

Des de l'any 2018, i de manera progressiva, el Consorci per a la Normalització Lingüística ha anat implantant pràctiques lingüístiques en l'activitat d'ensenyament. Actualment, tots els alumnes del curs Bàsic 3 duen a terme com a tasca del curs pràctiques lingüístiques en alguns dels establiments col·laboradors del Voluntariat per la llengua, però fora de l'aula i sense el suport directe del docent.

Els estudiants reben, prèviament, unes indicacions i un material amb un full de seguiment que els establiments han de segellar un cop fetes les tres pràctiques; posteriorment, se'n fa una valoració conjunta a l'aula.

Les pràctiques lingüístiques són un exercici rellevant perquè els aprenents, a més de practicar la conversa en contextos reals, estableixen vincles i relacions en català, amb la qual cosa l'hàbit per usar el català s'estén a nous interlocutors de la seva xarxa social.

Els comerços interessats a formar part d'aquesta experiència poden contactar amb l'oficina de català que tinguin més propera.

Llista d’establiments on els alumnes poden fer les pràctiques lingüístiques.

Vols compartir aquesta notícia?