Inscripció a les sessions virtuals del CNL

'Cúmbies en català. Músiques de la Mediterrània i el Carib', a càrrec d’Enric Miró i Toni Valdívia

Dijous 1 de juliol, a les 18.30 h, a la plataforma Teams

* Els camps són obligatoris

Perfil d'assistent*


Condicions d'ús i participació en les activitats telemàtiques relacionades amb el Voluntariat per la llengua:

  • Les activitats telemàtiques del VxL es realitzen a través de la plataforma Teams.
  • Les activitats telemàtiques comporten l'ús de la càmera i el micròfon de l'ordinador actius, per a les persones que hi participin.
  • Les sessions telemàtiques no són enregistrades ni són enregistrables per les persones participants.
  • La inscripció i participació en les activitats telemàtiques del programa VxL requereixen l'acceptació de les condicions d'ús.

CLÀUSULA INFORMATIVA D'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Nom del tractament: Gestió d'activitats de dinamització i foment

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

D'acord amb el que estableix l'article 13 del Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679) us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la vostra activitat com a usuari del servei de dinamització, assessorament o foment de l'ús del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). La legitimació per tractar les vostres dades és el vostre consentiment i el compliment d'una missió realitzada en interès públic (articles 6.1.a i 6.1.e Reglament).

L'òrgan responsable del tractament és el CPNL.

No cedirem les vostres dades personals a tercers, excepte en els casos previstos per la llei.

Podeu exercir els drets d'accés a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o oposar-vos-hi, adreçant-vos per escrit al Consorci per a la Normalització Lingüística, carrer de Muntaner, 221 (08036 Barcelona), telèfon 932 723 100, adreça electrònica cpnl@cpnl.cat. Més informació a la web: /proteccio-dades/gestio-dactivitats-de-dinamitzacio-i-foment.html.