Concurs Endevina-la! al barri Congost de Granollers

BASES DEL CONCURS

El CPNL, mitjançant el Servei Local de Català de Granollers (Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental), convoca el concurs Endevina-la!, que s'ha de regir per unes bases que garanteixen la publicitat, l'objectivitat i la concurrència.

Els concurs, vinculat al pla Ofercat de Granollers, s'organitza  conjuntament amb l'Oficina de Comerç de Granollers Mercat (Ajuntament de Granollers) i l'Associació de Comerciants Congost.

1. Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular el concurs Endevina-la! als establiments de l'Associació de Comerciants Congost de Granollers.  

2. Destinataris, requisits i condicions

Poden participar en el concurs les persones físiques majors de 18 anys que no tinguin cap vinculació professional amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.

La participació en el concurs comporta l'acceptació d'aquestes bases.

3. Difusió

La difusió del concurs es farà mitjançant la publicació al web del CPNL www.cpnl.cat, a través de les xarxes socials i amb cartells i tríptics repartits pels establiments associats a l'Associació de Comerciants Congost de Granollers.

S'hi podrà concursar des del 16 d'octubre fins al 5 de novembre de 2023.

4. Butlleta de participació

Per participar en el concurs s'ha de presentar la butlleta de participació d'acord amb el model normalitzat que es pot obtenir a tots els establiments de l'Associació de Comerciants Congost de Granollers.

La butlleta de participació s'ha de lliurar al botiguer d'un dels establiments de l'Associació de Comerciants Congost.

Cada concursant només pot participar-hi amb una butlleta per pregunta.

5. El concurs

A cada un dels 23 establiments de l'Associació de Comerciants Congost hi haurà un cartell amb un jeroglífic diferent penjat a l'aparador. Els participants hauran d'entrar a l'establiment, demanar-hi la butlleta, emplenar-la correctament en català i lliurar-la al botiguer.

Cada cartell tindrà un número diferent, que s'haurà d'escriure a la butlleta juntament amb la solució de l'enigma.

6.  Tria dels guanyadors

El SLC de Granollers revisarà una per una les butlletes i les separarà entre correctes i incorrectes.

Els guanyadors dels premis es triaran per sorteig i s'hi contactarà per telèfon per convocar-los al lliurament de premis.

Per si no es pogués contactar amb algun dels guanyadors, també s'extraurà una butlleta suplent per a cada premi.

Per entrar en el sorteig la butlleta ha de contenir tota la informació següent:

  • el número de la pregunta
  • la resposta correctament escrita en català
  • les dades personals de la persona participant (nom i cognoms, telèfon i edat)
  • la data i la signatura

7. Els premis

S'atorgaran cinc premis, consistents en:

  • Tres vals de 50 euros cadascun per gastar a les botigues de l'Associació de Comerciants Congost. Premi a sortejar entre les butlletes correctes. Hi haurà tres premiats.
  • Dos vals de 25 euros cadascun per gastar a les botigues de l'Associació de Comerciants Congost. Premi a sortejar entre totes les butlletes. Hi haurà dos premiats.

L'Associació de Comerciants Congost assumirà el cost dels premis.

Una mateixa persona només podrà guanyar un premi.

Si qualsevol de les persones premiades renuncia al premi que se'ls ha atorgat, aquest quedarà vacant i no es compensarà econòmicament ni de cap altra manera.

El dia 14 de novembre es farà el sorteig en una de les botigues participants.

El 16 de novembre es farà l'entrega dels premis en una altra de les botigues participants.

8. Protecció de dades

El responsable del tractament de les dades personals recollides a la butlleta de participació és l'Ajuntament de Granollers. Les dades només s'utilitzaran per trucar a la persona guanyadora i després seran eliminades. Per a més informació:https://www.granollers.cat/politicadeprivacitat.

9. Disposicions finals

Qualsevol eventualitat no prevista en les bases del concurs serà resolta per l'organització.

COMERÇOS ON ES PODEN TROBAR ELS CARTELLS

MOSTRA DEL CARTELL

Última actualització: 11/10/23