Els pronoms febles (2)

Assessorament lingüístic

Una eina de consulta fàcil i ràpida sobre la combinació de dos pronoms febles.

Presenta tres blocs d’informació:
- el procés d'escriptura de la combinació de dos pronoms febles
- formes estàndard i no normatives en les combinacions complexes més habituals
- l'apòstrof i altres aspectes de morfologia
 

CNL de Sabadell

Vols compartir aquesta publicació?