El tractament personal en la redacció de documents formals

Assessorament lingüístic

Una eina de consulta fàcil i ràpida sobre l'ús dels diferents tractaments personals.

 Presenta tres blocs d’informació:
- els tipus de tractament personal
- els avantatges i inconvenients de cadascun
- els elements que hem d'utilitzar quan optem per un tractament determinat

 

CNL de Sabadell

Vols compartir aquesta publicació?