Formes semblants

Assessorament lingüístic

Una eina de consulta fàcil i ràpida per a l'escriptura correcta de paraules o grups de paraules semblants.

Presenta 7 casos pràctics de formes semblants:

tan · tant/que · què/per · per a/per què · per a què · perquè/si no · sinó/cap · cap a/fins · fins a

Vols compartir aquesta publicació?