Aspectes puntuals de llengua

Assessorament lingüístic

Una eina de consulta fàcil i ràpida sobre convencions.

Presenta tres blocs d’informació:
- abreviatures
- majúscules i minúscules
- tipus de lletra i altres aspectes

 

CNL de Sabadell

Vols compartir aquesta publicació?