La puntuació (1)

Assessorament lingüístic

Una eina de consulta fàcil i ràpida per a la puntuació de textos.

La informació de La puntuació (1) està repartida en tretze apartats, majoritàriament de puntuació sintàctica:
 
- introducció d'elements
- enumeracions
- alternança o oposició
- entre subjecte i verb i entre verb i complements
- vocatius
- incisos
- oracions de relatiu
- aclariments, concrecions, explicacions
- significats diferents
- expressions imperatives, exclamatives i interrogatives
- elisió del verb
- canvi d'ordre dins l'oració
- discurs directe

CNL de Sabadell

Vols compartir aquesta publicació?