Els pronoms relatius

Assessorament lingüístic

Una eina de consulta fàcil i ràpida per a l'escriptura dels pronoms relatius.

Presenta cinc blocs d’informació:
- el procés d'escriptura dels pronoms relatius
- els tipus de pronoms relatius
- la forma dels pronoms relatius segons la seva funció sintàctica dins l'oració de relatiu
- les oracions de relatiu adjectives –especificatives i explicatives– i substantives
- formes normatives i no normatives
 

CNL de Sabadell

Vols compartir aquesta publicació?