Els pronoms febles (1)

Assessorament lingüístic

Una eina de consulta fàcil i ràpida sobre la substitució d’un complement verbal per un pronom feble.

 Presenta tres blocs d’informació:
- els complements i el seu significat
- els pronoms que corresponen a cada complement
- particularitats d’alguns pronoms

CNL de Sabadell

Vols compartir aquesta publicació?