Sabeu que...? núm. 163

Sabeu que...

setembre de 2020

Full amb comentaris lingüístics adreçat al sector de la sanitat

Sumari: Terminologia de ciències de la salut, septe nasal o envà nasal, serendipitat.

Enllaços relacionats

Vols compartir aquesta publicació?