Cursos de català

INSCRIPCIÓ AL CLUB VIRTUAL DE LECTURA

* Els camps són obligatoris

Inscripció al Club virtual de lectura (La sergent Anna Grimm)

Club virtual de lectura en col·laboració amb la Biblioteca Pública de Lleida.

El llibre es pot aconseguir en paper, directament a la Bibiloteca Pública de Lleida, o en format digital per mitjà de la plataforma eBiblioCat

Horari: 14 de juny, de 12 a 13 h, a través del Teams

Llibre: " La sergent Anna Grimm", de Montse Sanjuan


Com has conegut l'activitat?*

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

D'acord amb el que estableix l'article 13 del Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679) us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la vostra activitat com a usuari del servei de dinamització, assessorament o foment de l'ús del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). La legitimació per tractar les vostres dades és el vostre consentiment i el compliment d'una missió realitzada en interès públic (articles 6.1.a i 6.1.e Reglament).

L'òrgan responsable del tractament és el CPNL.

No cedirem les vostres dades personals a tercers, excepte en els casos previstos per la llei.

Podeu exercir els drets d'accés a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o oposar-vos-hi, adreçant-vos per escrit al Consorci per a la Normalització Lingüística, carrer de Muntaner, 221 (08036 Barcelona), telèfon 932723100, adreça-e cpnl@cpnl.cat. Més informació a la web: /proteccio-dades/gestio-dactivitats-de-dinamitzacio-i-foment.html.