Cursos de català

INSCRIPCIÓ AL CLUB DE LECTURA FÀCIL

* Els camps són obligatoris

Inscripció al Club de lectura fàcil del CNL de Lleida - Cicle "Problemes familiars"

Club de lectura fàcil en col·laboració amb la Biblioteca Pública de Lleida.

Presencial (a la Biblioteca Pública de Lleida): 1 dijous al mes de 18 a 19 h (18 d’abril, 16 de maig i 13 de juny)

Llibres:

Aquest trimestre tots els llibres que llegirem seran sobre problemes familiars:

  • “El secret”, de Francisco José Segovia
  • “Andreu. Una infància marcada”, de M. Àngels Sellés
  • “Anna de les Teules Verdes”, de Lucy Maud Montgomery

El llibre es pot aconseguir en paper, directament a la Biblioteca Pública de Lleida, o en format digital per mitjà de la plataforma eBiblioCat


INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

D'acord amb el que estableix l'article 13 del Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679) us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la vostra activitat com a usuari del servei de dinamització, assessorament o foment de l'ús del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). La legitimació per tractar les vostres dades és el vostre consentiment i el compliment d'una missió realitzada en interès públic (articles 6.1.a i 6.1.e Reglament).

L'òrgan responsable del tractament és el CPNL.

No cedirem les vostres dades personals a tercers, excepte en els casos previstos per la llei.

Podeu exercir els drets d'accés a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o oposar-vos-hi, adreçant-vos per escrit al Consorci per a la Normalització Lingüística, carrer de Muntaner, 221 (08036 Barcelona), telèfon 932723100, adreça-e cpnl@cpnl.cat. Més informació a la web: /proteccio-dades/gestio-dactivitats-de-dinamitzacio-i-foment.html.