Cursos de català

Cursos en línia

Cursos en línia

Els  cursos en línia  proposen un aprenentatge autònom en què l'alumne aprèn a través del guiatge dels plans de treball que s'ofereixen a la plataforma Parla.cat-Aula mestra i del suport d'un professor en línia.

Els cursos en línia es poden fer de dues maneres:

  • La  modalitat combinada  amb un nombre reduït de sessions presencials obligatòries, en què es reforcen alguns continguts i la resta del curs en línia.
  • En la  modalitat 100% en línia, a partir d'un pla de treball i d'un tutor en línia que acompanya l'aprenentatge.

Cursos semipresencials

Els cursos semipresencials combinen la modalitat presencial i la modalitat en línia. La durada presencial és del 50% de les hores que s'acrediten.
La plataforma virtual del curs semipresencial és l'Aula Mestra, que dona suport a l'aprenentatge.
El professor del curs i la plataforma virtual guien l'aprenentatge de l'alumne.

Oferta cursos en línia per al tercer trimestre 2019-2020: