campanyes

Bases concurs

El Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet, en col·laboració amb el Grup de Comerciants de Santa Eulàlia, l'Associació de Parades Exteriors del Mercat de Santa Eulàlia i l'Associació de Venedors del Mercat de Santa Eulàlia Interior, i dins de la campanya "A l'abril cada paraula val per mil", organitza un concurs lingüístic amb un premi final que es regirà per les bases següents:

  1. El concurs es durà a terme del 6 al 30 d'abril de 2021. Hi podran participar totes les persones majors de 18 anys.

  2. La participació en el concurs es farà exclusivament per internet per mitjà d'un formulari situat al web del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet, accessible a través del codi QR de cada cartell.

  3. El formulari haurà de contenir el nom del participant, el número de telèfon, el número del cartell i la corresponent solució de l'enigma.

  4. Entre totes les participacions es farà un sorteig a través de la plataforma random.org.

  5. La resposta ha d'estar escrita en català. Si la resposta és incorrecta, es considerarà nul·la i es farà un nou sorteig.

  6. El sorteig es durà a terme el dilluns 3 de maig de 2021 a les 11.00 h.

  7. Els organitzadors comunicaran el premi obtingut a la persona guanyadora del sorteig mitjançant una trucada telefònica. Es publicarà a les xarxes socials de les tres entitats col·laboradores, i al web, Twitter, Facebook i Instagram del CNL de l'Hospitalet.

  8. El premi s'entregarà en forma de val, valorat en 150 euros i vàlid fins al 2022, a bescanviar a l'agència Halcón Viajes, situada al carrer Pareto, 19, al barri de Santa Eulàlia.

  9. Qualsevol imprevist que pugui sorgir sobre la interpretació d'aquestes bases, el resoldran els organitzadors. El fet de participar en aquest sorteig pressuposa l'acceptació d'aquestes bases i de les resolucions preses per l'organització en els casos que no s'hagin tingut en compte a les bases esmentades.

Tractament de les dades en aquest concurs

Identificació del tractament: CONCURSOS, PROMOCIONS, ACTES, ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS

Responsable del tractament: Consorci per a la Normalització Lingüística.

Finalitat del tractament: Gestió, control i seguiment de les inscripcions de les persones participants en concursos, promocions, actes, activitats i esdeveniments culturals de format i finalitats diverses organitzats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, i de les imatges i gravacions dutes a terme durant aquestes activitats.

Legitimació: La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment (article 6.1.a del RGPD) que es considera que atorgueu amb la comunicació de les vostres dades i/o amb la formalització de la vostra inscripció. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.

Destinataris: És possible la divulgació pública dels guardonats i, si escau, dels accèssits, a més de les possibles imatges, mitjançant internet, les xarxes socials o les publicacions del CPNL (butlletins, memòries...).

Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d'accés a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o oposar-vos-hi, adreçant-vos per escrit al Consorci per a la Normalització Lingüística, carrer de Muntaner, 221 (08036 Barcelona), telèfon 932723100, adreça-e cpnl@cpnl.cat.

Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir a la pàgina web del Consorci.