El CNL de Girona en xifres: memòria gràfica

Índex

  • Llengua i igualtat d’oportunitats: ensenyament de la llengua i acolliment lingüístic
  • Llengua i cohesió social: llengua, cultura i cohesió i Voluntariat per la llengua
  • (...)
  • Foment de l'ús: àmbit socioeconòmic, assessorament lingüístic i productes de consum
  • Projecció i comunicació externa: web i xarxes socials
  • Commemoracions Xarxa de col·laboracions

Vols compartir aquesta publicació?