Segona xerrada de sensibilització del programa d'orientació i formació laborals Treballa't a Sant Vicenç dels Horts

Ús professional

Sensibilització lingüística dins la formació professionalitzadora del programa Treballa't

El Servei Local de Català de Sant Vicenç dels Horts, del Consorci per a la Normalització Lingüística, ha dut a terme una xerrada de sensibilització lingüística a l'alumnat de la formació en gestió de residus del programa Treballa't, enfocat a fomentar la inserció sociolaboral de col·lectius en situació d'atur (prioritàriament a persones majors de 45 anys i en atur de llarga durada), a través d'orientacions individuals, accions formatives, pràctiques a empreses i insercions en el mercat laboral.

El contingut de la xerrada, que ha comptat amb aportacions contínues de la majoria dels assistents, ha estat aquest:

  1. Exemplificació, a partir de les experiències personals en la recerca de feina verbalitzades per les persones presents, de la necessitat de conèixer i usar el català en l'àmbit laboral.
  2. Reflexió a l'entorn de l'ús oral del català que fa cadascú i dels recursos personals i de l'entorn que tenen a l'abast per enfortir les seves capacitats d'usar el català.
  3. Proposta de l'elaboració d'un itinerari lingüístic individual a partir del grau de coneixement de català i de la freqüència amb què l'usen i que caldria que seguissin  per garantir l'accés a les mateixes oportunitats laborals que les persones que usen el català de manera habitual.

L'objectiu de la sessió ha estat intentar transmetre a les 7 persones que hi han participat que la llengua catalana és una de les eines en l'accés a la igualtat d'oportunitats laborals.

Enllaç: Programa Treballa't

Vols compartir aquesta notícia?