EL CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE GIRONA

Socioeconòmic

Serveis que el Centre de Normalització Lingüística de Girona (Consorci per a la Normalització Lingüística) ofereix a les empreses.

Encetem, en aquest número, la col·laboració entre el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Girona i Empresarial Girona, amb l’objectiu d’oferir als empresaris informacions diverses a l’entorn de la llengua catalana.

El CNL de Girona pertany al Consorci per a la Normalització Lingüística, ens creat a partir de la voluntat comuna de la Generalitat i de nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions per facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits.

El Consorci per a la Normalització Lingüística disposa d’un equip humà especialitzat i de mitjans tècnics per atendre les necessitats de formació, d’assessorament o de gestió lingüística.

La relació de col·laboració entre les empreses i entitats i el Consorci es formalitza amb la signatura d’un conveni o acord de col·laboració en què, a banda de la voluntat de progressar en el procés de normalització lingüística, les dues organitzacions assumeixen els compromisos necessaris per garantir l’èxit del pla de treball proposat.

Empreses i organitzacions

Perquè el català sigui present en tots els àmbits

• Plans a mida per a empreses i entitats que volen iniciar un procés de normalització lingüística.
• Anàlisi lingüística de l’organització.
• Pla de formació del personal per adequar el seu nivell de català a les necessitats del lloc de treball.
• Assessorament lingüístic.

Català per a adults

Per millorar els coneixements de català

• Formació presencial i a distància, i autoformació.
• Cursos per aprendre a parlar el català (nivells bàsic i elemental).
• Cursos per aprendre a usar correctament el català escrit (nivells intermedi i de suficiència).
• Cursos específics: de conversa, d’atenció oral al públic, per a gestors, etc.
• Cursos de llenguatge d’especialitat: llenguatge comercial, administratiu i jurídic.

Assessorament

Per resoldre dubtes i escriure en català amb seguretat

• Informació sobre recursos lingüístics.
• Informació sobre eines informàtiques en català.
• Disponibilitat de models de documents per a associacions i empreses.

Una xarxa de 20 oficines i serveis de català... al vostre servei, a tot el territori.

Vols compartir aquesta publicació?