Les dones de la nostra vida, Dia Internacional de les Dones a la Garriga

Cursos de català

Farem un homenatge a les dones que han sigut i són importants per a nosaltres.

Tant poden parlar de dones del seu entorn, com de dones conegudes.

Tots els alumnes del Bàsic 1 i dels dos Bàsics 2 hi participaran elaborant un petit text de presentació de la dona que hagin escollit.

Exposarem totes les presentacions amb fotografia i farem un exercici de comprensió lectora basada en la lectura.

c. Negociant, 79
la Garriga

A les 15.30 h

Vols compartir aquest acte?