L'Estenedor 157, maig 2019

L'Estenedor - El Vallès Oriental

Publicació electrònica

L'Estenedor 157

Termes i fites

Consultes

Atermenar. Atermenament, delimitació o partionament. Fillola/fiola. Fita. Vedruna. Fitar, amollonar. Llinda. Terme. Termenal o partió. Testimonis. Testimonis muts. Topògraf, topògrafa. Vèrtex geodèsic. Com es diu en català waypoint?

L'endevinalla

Què vol dir perdre el nord?

Webs

Diccionaris cartogràfics. TERMCAT

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/197/

Nomenclàtor oficial de Catalunya

http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/02_organismes_vinculats/comissions-i-consells/comissio-de-toponimia/nomenclator-oficial-de-toponimia-major-de-Catalunya/

Cartografia i toponímia

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/territori-i-urbanisme/cartografia/

Mots amb arrels. Els noms de lloc ens parlen de... (interactiu)

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/territori-i-urbanisme/cartografia/

Comissió de Toponímia

http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/02_organismes_vinculats/comissions-i-consells/comissio-de-toponimia

Vila i Comaposada, Marc-Aureli. Aportació a la terminologia geogràfica catalana, Barcelona 1998 https://cit.iec.cat/ATGC/default.asp?opcio=1

https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=cataleg&subModuleName=cerca_rapida&idCatalogacio=523

Rafael Ferran i Montserrat Pocurull

Vols compartir aquesta publicació?