La publicació del tercer mòdul de l’“Ep! Escolta i Parla” completa el curs per aprendre català oral

Acolliment

El curs creat per Política Lingüística i el CPNL s'adreça a persones no alfabetitzades o amb poc bagatge acadèmic. El tercer mòdul incorpora 93 nous recursos disponibles

La Secretaria de Política Lingüística ha incorporat al portal de Llengua Catalana 93 recursos didàctics nous corresponents al tercer mòdul del curs Ep! Escolta i Parla, que facilitaran la tasca didàctica a tot el professorat de català per a adults.

Concretament, en aquest tercer mòdul s'han publicat 57 presentacions i 36 làmines amb imatges noves que, juntament amb els recursos dels dos mòduls anteriors, posen a disposició del professorat un total de 296 recursos audiovisuals: 175 presentacions i 124 làmines. A més, la pàgina web del curs conté una minisèrie de 21 vídeos corresponents al conjunt dels tres mòduls i 66 activitats interactives adreçades directament a l'aprenent.

Les presentacions, que serveixen per introduir els continguts que es proposa treballar al llarg de les nou unitats del mòdul 3, contenen àudios que permeten exemplificar situacions quotidianes amb què els aprenents es trobaran, com saludar i presentar terceres persones, quedar amb amics per fer activitats o preparar-se una entrevista de feina.

Les làmines, que serveixen per practicar els continguts presentats, proposen, entre d'altres, jocs de taula que permeten practicar i recordar el vocabulari o l'estructura lingüística que es treballa, com el passat perifràstic, els gerundis o l'estructura per explicar un contratemps o descriure un objecte personal.

De la mateixa manera que en els dos mòduls anteriors, els personatges guien els alumnes al llarg dels materials i es converteixen en el model a seguir, ja que van superant les situacions del dia a dia amb què molts dels alumnes segurament també es trobaran.

Ep! Escolta i Parla va ser creat el 2019 per Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística amb l'objectiu de facilitar recursos didàctics per al professorat de català amb aprenents no alfabetitzats o amb poc bagatge acadèmic que no entenen ni parlen català. Amb els 296 materials, s'acompleix el compromís adquirit d'oferir recursos didàctics, per als tres mòduls de què consta el curs, que permetran treballar l'aprenentatge oral de la llengua catalana i poder preparar els aprenents per parlar català en les interaccions habituals de la vida quotidiana.

El material didàctic està disponible en línia, sota una llicència que en permet la difusió sense ús comercial ni obra derivada (Creative Commons BY-NC-ND).

Vols compartir aquesta notícia?