Presentació del CNL

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un ens del sector públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya format per la Generalitat mateix i 137 ens locals (99 ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputació de Girona), que té l'objectiu de facilitar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana en tots els àmbits. El CPNL disposa d'una xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüística (CNL) i 143 punts d'atenció arreu de Catalunya.

El CNL Vallès Occidental 3 abasta la part més meridional de la comarca, té una superfície de 116,66 km2 i una població de 236.239 habitants. És un centre supramunicipal i té la seu a Cerdanyola del Vallès. Comprèn els municipis de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet i Sant Cugat del Vallès.

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès és membre fundador del Consorci per a la Normalització Lingüística.

L'any 1992 s'hi van integrar els ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet. L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès s'hi va integrar l'any 1995.

El Consell de Centre

El Consell de Centre és l'òrgan de direcció de l'àmbit territorial del CNL Vallès Occidental 3. Es reuneix ordinàriament tres cops l'any a fi d'aprovar el pressupost, el projecte anual d'activitats i la memòria de l'any anterior, i de fer el seguiment de les actuacions del Centre de Normalització Lingüística.

Membres del Consell de Centre constituït el 20 de novembre de 2023

Sra. Núria Fernández
Presidenta del Consell de Centre i representant de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Sr. David González
Vicepresident del Consell de Centre i representant de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Sra. Gemma Estopà
Representant de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Sr. Roger Bayó
Representant de l'Ajuntament de Ripollet

Sr. Albert Carandell
Representant de l'Ajuntament de Montcada i Reixac

Sra. Gemma Vinardell
Representant de l'Ajuntament de Barberà del Vallès

Sra. Mar Bayona
Representant de l'Ajuntament de Badia del Vallès

Sra. Mercè Almeida
Representant de la Secretaria de Política Lingüística

Sr. Pau Peñalver
Representant del Departament d'Educació

Sr. Joan Vilarnau
Director del Centre de Normalització Lingüística

Sra. Lídia Ponsatí
Representant dels treballadors

Sr. Pep González
Secretari

Última actualització: 28/05/24