Promoció de l'ús

El Consorci per a la Normalització Lingüística té com a objectiu bàsic fomentar l'ús del català en tots els àmbits de la societat mitjançant activitats de dinamització, acords de col·laboració amb agents econòmics i socials, el Voluntariat per la llengua, la coorganització de cicles de cinema o sessions de sensibilització lingüística.

Alguns dels programes que es treballen al CNL Vallès Occidental 3 són la promoció dels jocs i del cinema en català, les col·laboracions als mitjans de comunicació local per difondre temes lingüístics i, darrerament, la tramesa del qüestionari en línia Posa’t al dia al personal que treballa a les admnistracions locals.

També s’hi duen a terme campanyes informatives per incorporar el català en el dia a dia del comerç i les empreses locals i altres sectors de la societat i activitats de foment de la lectura i de promoció de la cultura catalana.

Pel que fa al comerç, l’any 2019 es va fer l’estudi Ofercat a les poblacions de Cerdanyola i de Sant Cugat per obtenir dades de les llengües emprades en el rètol principal i en els rètols de l'aparador, i també de la llengua amb què el personal del comerç dona la benvinguda a la persona i si s'adapta al català, si el client li parla en aquesta llengua. El 2023 se n’ha fet una segona observació. També s’hi organitzen pràctiques lingüístiques com a activitat de curs perquè els alumnes practiquin el català fora de l’aula en contextos reals i l’any 2022 es va iniciar el projecte de Comerços aprenents.

Última actualització: 11/07/23