Promoció de l'ús

Al CPNL tenen una rellevància especial les actuacions adreçades a incrementar l'ús del català en l'àmbit econòmic i a promoure articles de consum i oci.

Alguns dels programes que es treballen al CNL Vallès Occidental 3 són la promoció dels jocs i del cinema en català, les col·laboracions als mitjans de comunicació local per difondre temes lingüístics i, darrerament, la tramesa del qüestionari en línia Posa’t al dia al personal que treballa a les admnistracions locals.

També s’hi duen a terme campanyes informatives per incorporar el català en el dia a dia del comerç i les empreses locals i altres sectors de la societat i activitats de foment de la lectura i de promoció de la cultura catalana.