Nou període d'inscripció a les proves de català de la Secretaria de Política Lingüística

Altres

Del 24 de gener al 9 de febrer de 2022 estarà obert el període d’inscripció a les proves per obtenir un certificat de català que convoca anualment la Secretaria de Política Lingüística.

Aquestes proves, que es faran durant els mesos d'abril, maig i juny, permeten acreditar els coneixements corresponents als cinc nivells de competència lingüística del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa: nivell bàsic (A2), nivell elemental (B1), nivell intermedi (B2), nivell de suficiència (C1) i nivell superior (C2).

Les dates dels exàmens són els següents:

Certificat de nivell bàsic (A2): 28 de maig
Certificat de nivell element (B1): 11 de juny
Certificat de nivell intermedi (B2): 14 de maig
Certificat de nivell de suficiència (C1): 21 de maig
Certificat de nivell superior (C2): 30 d'abril

Els tràmits es poden fer per internet en aquest enllaç.

Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre

Vols compartir aquesta notícia?